Zbiranje odpadkov

Več informacij na telefon

02/802 83 15

Naše podjetje zbira različne koristne (surovine) in nekoristne odpadke; nevarne in nenevarne odpadke. Pri Agenciji RS za okolje smo za nedoločen čas registrirani kot zbiralec odpadkov pod zap. št. 35469-67/2011 z dne 30.05.2012.

V našem sodobno opremljenem skladišču smemo predhodno skladiščiti različne vrste odpadkov. Odpadke zbiramo iz območja celotne Slovenije. Odpadek lahko prevzamemo z lastnimi vozili ali v sodelovanju z našim partnerskim – pogodbenim prevoznikom. Prevzemanje odpadkov se vrši po vnaprej določenih terminih ali po naročilu. Povzročitelji odpadkov imajo možnost telefonskega naročila vsak delovnik od 7.00 in 15.00 ure na tel. 02/802 83 15, preko e-pošte: info@ekolesplus.si ali preko obrazca na desni strani.

Želim ponudbo...

Akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Naše podjetje je v dogovoru s komunalnimi podjetji prisotno v akcijah zbiranja nevarnih odpadkov. V času akcije postavimo lastne zabojnike in vozila s katerimi zbrane odpadke odpeljemo na uničenje.

Odpadki v Sloveniji

Podatki SURS-a za leto 2018
Pridelamo
0
mio ton odpadkov
Recikliramo
0
mio ton odpadkov
Nevarni odpadki
0
ton

Tipični nenevarni odpadki, ki jih zbiramo so:

 • avtomobilski filtri ter zračni filtri
 • krpe in zaščitna sredstva
 • odpadna lepila in tesnilne mase
 • odbijači in ostala avtomobilska plastika
 • avtomobilsko steklo
 • odpadne železne in barvne kovine
 • odpadni tekstili
 • plastična in kovinska embalaža
 • prašne barve
 • odpadne plastike in gume
 • zavorne obloge
 • izrabljeno aktivno oglje
 • brusilna sredstva in brusilni materiali
 • jedilna olja
 • neinfektivni odpadki kot so plenice, povoji in oblačila za enkratno uporabo
 • alkalne baterije
 • vodni mulji
 • odpadne vodne raztopine, odpadne tehnološke vode in pralne tekočine
 • mulji iz čistilnih naprav
 • mulji iz čiščenja odpadnih voda
 • masti od čiščenja lovilcev maščob oz. maščobnikov
 • žlindra in pepel
 • nenevarni odpadki iz proizvodnje
 • ostanki po sortiranju odpadne embalaže
 • mešanice materialov, ki nastanejo pri mehanski obdelavi odpadkov
 • gorljivi odpadki
 • težka frakcija po sortiranju
 • blato iz obdelave komunalnih odpadkov
 • odpadni les
 • odpadek iz peskolovov
 • pomešani odpadki
 • in različni drugi nenevarni odpadki

Tipični nevarni odpadki, ki jih zbiramo so:

 • naoljene krpe
 • absorbenti in filtrirna sredstva
 • barve in laki ter tiskarske barve
 • oljni filtri
 • topila, alkoholi in razredčila
 • zaoljena embalaža in embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi
 • motorna olja, strojna olja, hidravlična olja in mazalna olja
 • emulzije
 • tesnilne mase in lepila
 • razvijalci in fiksirne raztopine
 • odpadne kemikalije
 • kisline
 • baze oz. lugi
 • tekočine proti zamrzovanju (¨antifriz¨)
 • zavorne tekočine
 • odpadki od čiščenja lovilcev olj in rezervoarjev
 • odpadne pralne tekočine in tekočine od razmaščevanja
 • odpadne raztopine in koncentrati
 • odpadki tekočih goriv (kurilno olje, dizel, bencin in druga goriva)
 • baterije in akumulatorji
 • odpadki iz avtoservisov in avtomehaničnih delavnic
 • odpadki iz avtoličarskih in avtokleparskih delavnic
 • odpadki iz zdravstva
 • odpadki iz veterine
 • infektivni odpadki
 • ostanki iz proizvodnje, ki vsebujejo nevarne snovi
 • zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi
 • in različni drugi nevarni odpadki

Odpadek se v skladu z Uredbo o odpadkih uvršča med nevarne odpadke, če ima vsaj eno od nevarnih lastnosti.

Seznam nevarnih lastnosti najdete kot prilogo 1 k Uredbi o odpadkih. Povezava do Uredbe o odpadkih  (Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011)

Nevarne izdelke prepoznamo tudi po opozorilnih znakih v obliki romba (piktogramih), ki si jih lahko pogledate na tej povezavi.

  Scroll to Top