Zbiranje in odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov

Poskrbimo za nevarne in nenevarne odpadke iz industrije, obrti, gospodinjstev ter komunalnih podjetij (oz. javnih komunalnih služb). Nudimo celostne rešitve ravnanja z odpadki.
Želim ponudbo...
Več informacij na telefon

02/802 83 15

Osnovne storitve podjetja

Naša temeljna naloga je zagotavljati ljudem življenje v čistejšem in ekološko prijaznejšem okolju. Uresničujemo jo s kakovostnim, strokovnim ter okolju prijaznim delovanjem na področju okoljevarstvenih storitev, kot so zbiranje, odvoz in predelava koristnih in nekoristnih odpadkov ter na področju čiščenja oljnih lovilcev in rezervoarjev.

Zbiranje odpadkov

Naše podjetje zbira različne koristne (surovine) in nekoristne odpadke; nevarne in nenevarne odpadke. Pri Agenciji RS za okolje smo za nedoločen čas registrirani kot zbiralec odpadkov pod zap. št. 35469-67/2011.

Predelava odpadkov

Pri Agenciji RS za okolje smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov oz. recikliranje kovinskih in nekovinskih odpadkov za nedoločen čas.
(Št. dovoljenja 35472-127/2008)

Čiščenje oljnih lovilcev, maščobnih lovilcev ter rezervoarjev
Nudimo učinkovito, okolju prijazno in ugodno čiščenje: lovilcev olja, maščob, oljnih jam, naprav za ločevanje olja in vode, rezervoarjev naftnih derivatov ter drugih rezervoarjev, peskolovov, bioloških čistilnih naprav in greznic.
Elektropoliranje
Elektropoliranje nerjavnih jekel (inox) je elektrokemijski proces, kjer se izvaja odvzemanje materiala z enosmernim električnim tokom. Rezultat elektropoliranja je izenačena, nehrapava in visoko sijajna površina obdelovanega proizvoda.

O podjetju

Odpadki so del našega vsakodnevnega življenja, saj nastajajo tako v domačem kot v poslovnem okolju. Kot družinskemu podjetju nam je še posebej pomembno okolju prijazno in učinkovito ravnanje z odpadki, saj bomo le tako omogočili čisto in zdravo okolje prihajajočim generacijam.

Na podlagi bogatih in dolgoletnih izkušenj nudimo javnim in zasebnim podjetjem, fizičnim in pravnim osebam celovite rešitve pri ravnanju z odpadki. S tem razumemo zbiranje, predelavo in svetovanje pri nastajanju in ravnanju z odpadki.

Kot vodilo pri naših storitvah nam služi hierarhija (piramida) ravnanja z odpadki, ki poudarja naslednji prednostni vrstni red:

  • preprečevanje nastajanja odpadkov,
  • pripravo za ponovno uporabo,
  • recikliranje,
  • alternativne postopke predelave (npr. energetsko predelava) in kot skrajno možnost
  • odstranjevanje odpadkov.

Da bi našim poslovnim partnerjem lahko ponudili čim bolj kakovostne in ugodne storitve posebno pozornost posvečamo izobraževanju zaposlenih na področju okoljske zakonodaje ter vlaganju v sodobne in okolju prijazne tehnologije obdelave odpadkov.

Naši sodelavci so Vam dnevno na voljo za ponudbo naših storitev in za nasvete glede smotrnega ravnanja z odpadki. Z veseljem Vam bomo pomagali najti rešitve za vaše odpadke.

Elektropoliranje INOX izdelkov

Vse od začetka delovanja našega podjetja leta 1996 opravljamo storitve elektropoliranja nerjavnih jekel.

Scroll to Top