Čiščenje oljnih lovilcev, maščobnih lovilcev ter rezervoarjev

Več informacij na telefon

02/802 83 15

Nudimo Vam učinkovito, okolju prijazno in ugodno čiščenje:

  • lovilcev olj,
  • oljnih jam,
  • lovilcev maščob,
  • usedalnikov, zbirnih jaškov in kanalet iz čiščenja avtopralnic,
  • naprav za ločevanje olja in vode,
  • rezervoarjev od naftnih derivatov in drugih rezervoarjev,
  • obdelovalnih strojev,
  • razlitih površin,
  • peskolovov,
  • bioloških čistilnih naprav in greznic.
Želim ponudbo...

Ob prenapolnjenosti naštetih naprav in nerednem čiščenju lahko pride do neželenih vplivov na okolje zato jih je potrebno redno čistiti in skrbeti za njihovo dobro delovanje.

Naše podjetje nudi celovito storitev pregleda zasičenosti / napolnjenosti lovilcev oz. rezervoarjev, njihovega čiščenja in prevzema odpadnega mulja in odpadnih voda.

Kurilno olje lahko tudi prefiltriramo.

Scroll to Top