Vrste odpadkov

Seznam odpadkov je bil vzpostavljen z Odločbo Sveta 94/904/ES, ta pa je bil nadomeščen z Odločbo Komisije 2000/532/ES. Različne vrste odpadkov na seznamu so v celoti določene s šestmestno številčno kodo za odpadek. Vsi odpadki na seznamu odpadkov, ki so označeni z zvezdico (*), se štejejo za nevarne odpadke v skladu z Direktivo 2008/98/ES, razen če se uporablja člen 20 navedene direktive. Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni, so natančno opredeljene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES.

Celoten Seznam odpadkov, ki so evidentirani v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta in dodatne informacije lahko najdete tukaj.

Pri Agenciji RS za okolje smo za nedoločen čas pridobili dovoljenje za zbiranje naslednjih vrst odpadkov (št. iz evidence/št.dovoljenja: 35469-67/2011 z dne 30.5.2012): 
Seznam odpadkov za katere ima podjetje EKO LES plus d.o.o. dovoljenje za zbiranje:

Scroll to Top