Predelava odpadkov

Več informacij na telefon

02/802 83 15

Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem je naša naprava za predelavo odpadkov sestavljena iz štirih tehnoloških linij:

 • linije reciklaže plastičnih in kovinskih materialov
 • linije sortiranja baterij
 • linije centrifugiranja naoljenih kovinskih zdrobljenih odpadkov
 • linije ročnega razstavljanja sklopov na komponente

Poskrbimo tudi za nadaljnjo ravnanje z izhodnimi frakcijami, ki nastanejo pri predelavi. Takšne frakcije nastanejo na primer po mletju (odpadne plastike) in ločevanju z magnetnim separatorjem (kovine) ali centrifugiranjem (olje). Kovine in enovrstne plastike je možno prodati kot sekundarne surovine, ostale frakcije je potrebno predati v nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje.

Želim ponudbo...

Na naštetih linijah se lahko predelujejo naslednji odpadki:

 • oljni filtri
 • zračni filtri
 • čistilne krpe
 • absorbenti
 • filtrirna sredstva
 • zaščitna oblačila
 • zavorne obloge
 • strojni mulj
 • kovinski mulj
 • tiskarski tonerji
 • filmi in fotografski papir
 • fotoaparati za enkratno uporabo
 • plastična embalaža
 • kovinska embalaža
 • naoljena embalaža ter druga embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi
 • embalaža razredčil
 • embalaža barv in lakov
 • odpadna plastika
 • železne in barvne kovine
 • opilki in ostružki kovin
 • prah in delci kovin
 • odpadki, ki nastanejo pri varjenju
 • baterije in akumulatorji
 • kondenzatorji brez PCB
 • transformatorji brez PCB
 • elektroenergetski kabli
 • naoljeni kovinski odpadki
 • ostri predmeti

Pri Agenciji RS za okolje smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov oz. recikliranje kovinskih in nekovinskih odpadkov.

Za odpadke, ki jih ni možno predelati pri nas ima podjetje EKO LES plus sklenjene pogodbe v tujini z obratom za predelavo odpadne elektronske opreme, ki vsebuje nevarne snovi in z obratom za predelavo in sežig lahkih in težkih frakcij iz mešanih komunalnih in industrijskih odpadkov (mešane plastike).

Seznam odpadkov, za katere imamo dovoljenje nadete tukaj.

Scroll to Top