Ravnanje z odpadki

Več informacij na telefon

02/802 83 15

Vaš profesionalni partner pri ravnanju z odpadki.

Na področju ravnanja z odpadki Vam lahko ponudimo:

Zbiramo nevarne odpadke iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter iz gospodinjstev.

Več tukaj…

Imamo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov oz. recikliranje kovinskih in nekovinskih odpadkov.

Več tukaj…

Nudimo celovito storitev pregleda zasičenosti/napolnjenosti lovilcev oz. rezervoarjev, njihovega čiščenja in prevzema odpadnega mulja in odpadnih voda.

  • svetovanje na področju ravnanja z odpadki,
  • imamo veljavno dovoljenja za svetovalca za kemikalije in svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR),
  • svetovanje pri izdelavi načrtov gospodarjenja z odpadki in ravnanja z odpadki ter okoljevarstvenih projektih,
  • pridobivanje dovoljenj za prekomejno premeščanje odpadkov med državami članicami Evropske Skupnosti skladno z uredbo ES št. 1013/2006.

Zbiranje odpadkov

V našem sodobno opremljenem skladišču smemo predhodno skladiščiti različne vrste odpadkov. Odpadke zbiramo iz območja celotne Slovenije. Odpadek lahko prevzamemo z lastnimi vozili ali v sodelovanju z našim partnerskim – pogodbenim prevoznikom.

Scroll to Top